ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านโป่ง

หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโป่ง ตำบล : ทุ่งก่อ อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953028

contact@banpongschool.ac.th

หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโป่ง ตำบล : ทุ่งก่อ อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00