02.ข้อมูลผู้บริหาร

Tabs

นายบุญรัตน์  พิมขาลี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
E-mail : Boonrat@cri1.go.th