ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News57010122
1. อาหารกลางวันในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ในปีการศึกษา 2565

อาหารกลางวันในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่ออิ่มท้อง รู้จักพอประมาณและการเจริญเติบโต พร้อมทั้งการได้รับสารอาหารมากที่สุด ในปีการศึกษา 2565

2022-06-07 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

Latest News57010122
3. ประชุมวางแผนงานต่าง ๆ

2022-05-26 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

Latest News57010122
4. งานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

2022-05-26 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

Latest News57010122
5. โรงเรือนเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ

2022-05-26 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

Latest News57010122
6. ตักบาตรส่งท้ายปี2564

2022-05-25 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

Latest News57010122
7. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2564

2022-05-25 รัชชานนท์ ปิติตระกูล

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.